Monday, February 1, 2016

MAKLUMAN 5: BORANG MAKLUMAT 2016 (SKK FASA 1 HINGGA 9) DAN MAKLUMAT PENTADBIR SKK FASA 9

Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,

Maklumat berikut telah disampaikan melalui emel:


5. BORANG MAKLUMAT 2016 (SKK FASA 1 HINGGA 9) DAN MAKLUMAT PENTADBIR SKK FASA 9

Mohon kerjasama SKK untuk tindakan segera perkara berikut:

1. SKK Fasa 1 hingga 9 yang masih belum menghantar maklumat terkini sekolah (maklumat dan enrolmen) dalam bentuk Excel untuk berbuat demikian sebelum 5 Februari 2016. Mohon gunakan borang Excel yang dilampirkan. (Koko 10) Maklumat ini terutamanya berhubung Pengetua dan Guru Besar akan digunakan bagi tujuan Bengkel Kerja bersama-sama Pengetua dan Guru Besar SKK yang baharu dilantik bermula bulan Oktober 2015 hingga 5 Februari 2016. Mohon maklumkan dalam emel apabila maklumat dihantar sekiranya Pengetua dan Guru Besar berkenaan telah dilantik lebih awal tetapi tidak pernah menghadiri sebarang mesyuarat/taklimat SKK bersama-sama Bahagian ini.


2. Bagi SKK Fasa 9, dimohon SKK yang disenaraikan dalam lampiran untuk membuat pindaan dan memberi maklum balas sebelum 2 Februari 2016 kerana maklumat berkenaan perlu dikemukakan kepada BPSM pada kadar segera. Sila warnakan biru di maklumat yang tiada perubahan dan warna kuning bagi maklumat yang dipinda.

Bagi SKK yang telah menghantar maklumat, kami ucapkan tahniah dan jutaan terima kasih.

Kerjasama dan perhatian SKK dalam perkara ini amat dihargai.


Terima kasih

MAKLUMAN 4: PERBELANJAAN PERUNTUKAN KHAS

Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,

Maklumat berikut telah disampaikan melalui emel:

4. PERBELANJAAN PERUNTUKAN KHAS

Berikut adalah pertanyaan daripada SKK berhubung perbelanjaan Peruntukan Khas : 
Soalan :  Bolehkah pihak sekolah menjalankan program SKK yang telah diluluskan dalam RFP walaupun Peruntukan Khas belum diturunkan ke sekolah?

Jawapan :


Berdasarkan  Para 3.6 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2 Tahun 2009, aktiviti kebitaraan dan perbelanjaan hanya boleh dilaksanakan setelah Peruntukan Khas SKK dimasukkan ke dalam akaun bank KWK sekolah masing-masing bagi mengelakkan perbelanjaan tanpa peruntukan. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah dimohon mendapatkan dana dari sumber yang lain bagi menampung pelaksanaan aktiviti tersebut. Walau bagaimanapun,  sekiranya pihak sekolah mempunyai baki peruntukan tahun sebelum yang mencukupi untuk melaksanakan program SKK tersebut, maka perbelanjaan menggunakan Peruntukan Khas SKK boleh dilakukan.

MAKLUMAN 3: SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN KHAS TIKET KAPAL TERBANG

Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,

Maklumat berikut telah disampaikan melalui emel:

3.SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN KHAS TIKET KAPAL TERBANG

Berikut adalah Senarai Semak Permohonan Kelulusan Khas Pembelian Tiket Kapal Terbang pelajar untuk makluman dan tindakan. Sehubungan dengan itu, Pengetua dan Guru Besar hendaklah memastikan program yang hendak dijalankan adalah munasabah, berkualiti, memberi manfaat kepada murid/pelajar dan benar-benar perlu sahaja. 


Untuk makluman, permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan secara salinan hardcopy kepada Pengarah BPSBPSK selewat-lewatnya 70 hari sebelum tarikh perjalananBPSBPSK berhak untuk menolak dan tidak mempertimbangkan permohonan yang tidak lengkap, permohonan yang diterima kurang dari tempoh yang tidak ditetapkan atau tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 

MAKLUMAN 2: PERATURAN DAN TATACARA TERKINI BERKAITAN PERMOHONAN PAKEJ BAGI TAHUN 2016

Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,

Maklumat berikut telah disampaikan melalui emel:


2. PERATURAN DAN TATACARA TERKINI BERKAITAN PERMOHONAN PAKEJ BAGI TAHUN 2016

Selaras dengan arahan MENGOPTIMUMKAN PERBELANJAAN, pelaksanaan pakej di KPM bagi tahun 2016 hendaklah berdasarkan kriteria berikut :
1. Pelaksanaan pakej hendaklah memberi keutamaan kepada Institut Latihan Awam (ILA)/premis kerajaan.

2. Permohonan pakej di premis swasta tidak dibenarkan (Arahan Pentadbiran Pegawai Pengawal KPM yang berkuatkuasa pada 1 Oktober 2015). Premis swasta yang dimaksudkan adalah termasuk hotel, premis badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang mengenakan kadar bayaran penginapan dan makan.

3. Setiap Pengetua/Guru Besar hendaklah melantik Jawatankuasa Penilaian Pakej secara bertulis bagi menilai syarikat yang terlibat serta memastikan syarat-syarat perolehan di dalam PP PK7.1 dan PK7.2 dipatuhi.

4. Pengetua/Guru Besar hendaklah memastikan permohonan pakej dikemukakan kepada Pengarah BPSBPSK sekurang-kurangnya 60 hari daripada tarikh program akan diadakan.

5. Tarikh akhir permohonan pakej ke BPSBPSK hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada 15 November 2016 manakala tarikh akhir pelaksanaan pakej adalah pada 10 Disember 2016

6. Pengarah BPSBPSK berhak untuk menolak dan tidak mempertimbangkan permohonan-permohonan yang tidak lengkap atau lewat dikemukakan.

7. Bersama-sama ini disertakan Lampiran berkaitan:


MAKLUMAN 1: FORMAT LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN PERUNTUKAN KHAS SKK


Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,

Maklumat berikut telah disampaikan melalui emel:

1. Format Laporan Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Khas SKK

Untuk makluman, bermula 1 Januari 2016, pelaporan prestasi perbelanjaan Peruntukan Khas SKK Tahun 2016 hendaklah menggunakan format seperti di Lampiran C. Sehubungan dengan itu, pihak tuan hendaklah mengemukakan Lampiran C selewat-lewatnya sebelum 10 Februari 2016 seperti kaedah berikut :
i. Lampiran C yang telah dilengkapkan hendaklah ditandatangani oleh PT Kewangan/KPT dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar; 
ii. Lampiran C tersebut discan dan emel kepada ctshakirah@moe.gov.my ; DAN
iii. Lampiran C dihantar secara pos kepada Pengarah BPSBPSK.


Dimohon kerjasama PT Kewangan/KPT untuk sentiasa mengemaskini dan menyelenggara Buku Rekod Subsidiari supaya prestasi SKK pada tahun 2016 dilaporkan secara TEPAT, BETUL dan sama seperti baki di akaun bank. Wednesday, January 27, 2016

KARNIVAL FUNTASTIC SCIENCE PERINGKAT KEBANGSAAN ANJURAN SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3 TAHUN 2016

Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,

Sukacita dimaklumkan SMK Bandar Utama Damansara 3, Selangor akan menganjurkan Karnival Funstasctic Science Peringkat Kebangsaan tahun 2016 pada ketetapan berikut:

Tarikh: 23 April 2016
Tempat: SMK Bandar Utama Damansara 3, Selangor

SKK dimohon muat turun maklumat di sini.

Terima kasih

SEGERA: SEMAKAN PENTADBIR SKK FASA 9

Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,

Mohon 38 SKK Fasa 9 ini menyemak kembali maklumat pentadbir seperti yang telah diemelkan ke emel sekolahcemerlang.net:

1. SK (LKTP) Tenggaroh 6
2. SK (LKTP) Tenggaroh 1
3. SK Bandar Tenggara 1
4. SK Tunku Mahmood 2
5. SK Jubli Intan
6. SJKC Ai Chun 2
7. SJKT Ladang Mount Austin
8. SJKT Kangkar Pulai
9. SK Kubang Batang
10. SK Kemuning
11. SK Wira
12. SK Kampung Acheh
13. SK Tasik Cini
14. SK Sanggang Seberang
15. SK Bandar Tun Razak
16. SK Permatang Tok Mahat
17. SK Tilis
18. SK Ladang Binuang
19. SK Lubok Darat
20. SK St Edmund (M)
21. SK Iboi Pelanduk
22. SK St Joseph, Miri
23. SK Puncak Alam Dua
24. SK Taman Puteri
25. SK Bukit Rahman Putra
26. SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya
27. SK USJ 20
28. SK Cyberjaya
29. SK Kuala Kubu Bharu Dua
30. SK Telok Kalong
31. SK Kelulut
32. SK Seri Paka
33. SK Tapu
34. SK Sultan Sulaiman II
35. SK Putrajaya Presint 8 (2)
36. SK Putrajay Presint 16 (2)
37. SK Putrajaya Presint 11 (2)
38. SK Putrajaya Presint 18 (1)

Sekiranya tiada perubahan, mohon warnakan row berkenaan warna biru. Sekiranya ada perubahan, mohon pinda excel dan warna row kuning untuk perubahan berkenaan.  Mohon pindaan ini dihantar sebelum atau pada 29 Januari 2016 untuk dipanjangkan ke BPSM. Sekiranya tiada maklum balas diterima, kami akan memanjangkan maklumat sedia ada.

Terima kasih

Followers

Follow by Email